Sản phẩm

Về chúng tôi

🔥 SẢN PHẨM REFURBISHED

Điện thoại Refurbished hay hàng tân trang là những sản phẩm trước đây đã có người mua và sử dụng, sau đó trả lại cho nhà sản xuất do có lỗi phát sinh. Sau khi sửa xong, nhà sản xuất sẽ gửi trả lại cho người dùng.